Mangyaring mangyaring mga diagram ng linya ng vacuum ng HVAC

Napakaliit na linya ng vacuum ang tumatakbo sa firewall na kumokontrol sa kontrol ng klima. ano ang koneksyon nito sa paano ako muling kumonekta? Sagot 1: Kumusta, Ang ...