Hindi nakikipag-usap ang port ng OBD

Kamusta po sa lahat Mayroon akong problema sa OBD port. Kapag nag-plug ako sa isang elm32 o iba't ibang uri ng tool na diagnostic hindi ito nakikipag-usap. Meron akong ...

Hindi nakikipag-usap ang port ng OBD2

Sa aking kotse na nakalista sa itaas ng SE, sinusubukan kong makakuha ng isang inspeksyon, ngunit nabigo ito dahil ang port ng OBD2 ay hindi nakikipag-usap sa inspektor na ...

Hindi gumagana ang port ng OBD

Nagpunta ako upang maipasok ang aking kotse kaninang umaga at ang tekniko ay naka-plug in sa OBD port sa ilalim ng dash. Hindi niya makuha ang koneksyon sa ...