2000 Honda Civic Manual Window Crank nasira

Panloob na problema 2000 Honda Civic 220,000 milya Kumusta, nagpunta ako upang ilagay ang window, ang manual crank, at ang ...